Miksi siitossonnin valinta on niin olennaista?

  Jalostustarkkailuun kuuluvilla tiloilla, joilla myös emojen perinnöllistä tasoa ja edistymistä seurataan, siitossonnin merkitys on noin puolet perinnöllisestä edistymisestä. Tuotantokarjoissa, jotka eivät kuulu tarkkailuun, siitossonni vaikuttaa jopa 80 % karjan geneettisen tason muutokseen.   Avainkohtia siitossonnin valintaan: Määritä itsellesi, mitkä ovat karjan kehittämistavoitteet. Selkeä lista kehittämistavoitteista helpottaa keskittymään siitossonnien tietojen haarukoinnissa niihin, jotka täyttävät parhaiten oman karjan tavoitteet. Aseta etusijalle siitossonnin ominaisuudet, jotka vievät omaa karjaasi eniten eteenpäin. Elävä, pirteä vasikka on tuotannon edellytys. Siitossonnin syntymäpaino- ja poikimahelppousindeksit kannattaa tutkia ja poikimahelppoutta puoltava rakenne analysoida. Vasikoiden vieroituspaino on tärkein huomioitava seikka pihvivasikan tuotannossa. Huomioi siitossonnin 200 päivän painoindeksi ja elopaino. Jos ajattelet siitossonnia tulevien emojen isäksi, huomioi emoindeksi. Emojen koko […]