Jalostustarkkailuun kuuluvilla tiloilla, joilla myös emojen perinnöllistä tasoa ja edistymistä seurataan, siitossonnin merkitys on noin puolet perinnöllisestä edistymisestä. Tuotantokarjoissa, jotka eivät kuulu tarkkailuun, siitossonni vaikuttaa jopa 80 % karjan geneettisen tason muutokseen.

 

Avainkohtia siitossonnin valintaan:

 • Määritä itsellesi, mitkä ovat karjan kehittämistavoitteet. Selkeä lista kehittämistavoitteista helpottaa keskittymään siitossonnien tietojen haarukoinnissa niihin, jotka täyttävät parhaiten oman karjan tavoitteet.
  1. Aseta etusijalle siitossonnin ominaisuudet, jotka vievät omaa karjaasi eniten eteenpäin.
  2. Elävä, pirteä vasikka on tuotannon edellytys. Siitossonnin syntymäpaino- ja poikimahelppousindeksit kannattaa tutkia ja poikimahelppoutta puoltava rakenne analysoida.
  3. Vasikoiden vieroituspaino on tärkein huomioitava seikka pihvivasikan tuotannossa. Huomioi siitossonnin 200 päivän painoindeksi ja elopaino. Jos ajattelet siitossonnia tulevien emojen isäksi, huomioi emoindeksi.
  4. Emojen koko tulisi olla sopiva tuotantoympäristöönsä. Emojen koko ei saa kuitenkaan vaikuttaa negatiivisesti vasikan kasvuun. Jos ajattelet siitossonnia tulevien emojen isäksi, mieti mihin suuntaan haluat viedä emojesi kokoa. Katso siitossonnin kokoluokka, framescore.
  5. Siitossonnin tulee pystyä tuottamaan jälkeläisiä, jotka kasvavat hyvin ja tuottavat haluttua lisäarvoa vieroitettuna vasikkana, hyvin kasvavana loppukasvatettavana ja lopulta laadukkaana teurasruhona, lihan syöntilaatua unohtamatta. Katso 365 päivän indeksi ja teurasindeksit. Jos tavoitteenasi on erikoismarkkinat, älä unohda lihaksen sisäistä rasvaa.
 • Karjasi eläinaineksen geneettinen edistymiseen vaikuttaa siitossonnin kasvattajan jalostustavoitteet ja -pyrkimykset. Valitse siitossonni kasvattajalta, jonka tavoitteet ovat mahdollisimman samanlaisia kuin itselläsikin. Esitä seuraavat kysymykset:
  1. Mikä on jalostuskarjasi tavoite? Miten sen saavutat?
  2. Onko karjasi jalostuksellisesti pystynyt osoittamaan perinnöllistä edistymistä tilatasolla? Entä valtakunnallisella tasolla?
  3. Minkälainen on eläinten rakenteellinen tavoite? Miten tähän pyritään?
  4. Miten uudistushiehot ruokitaan? Minkäikäisenä uudistushiehot poikivat?
 • Keskity lukemaan ja analysoimaan siitossonnien jalostusindeksejä ja katalogeissa annettua informaatiota.
 • Etsi ja katso siitossonniehdokkaan ulkonäkö. Arvio kriittisesti, miltä sonni näyttää. Aloita sorkista, etene systemaattisesti jalkojen rakenteesta, päänmuotoon, runkoon, selkälinjaan, lantioon, reisiin ja tarkista kivekset. Miellyttääkö siitossonni ulkonäöltä omaa karjasilmääsi? Vastaako se tavoitetta? Mitkä ovat puutteet? Ovat puutteet ratkaisevia tavoitteittesi suhteen tai siitossonni toiminnallisuuden suhteen? Siitossonnin ns. numeroinformaatio voi olla vaikka kuinka erinomaista, mutta loppupeleissä pystyttävä tiineyttämään emolehmät. Jos siitossonni ei pysty astumaan, se on viraton.
 • Pidä huoli siitä, että siitossonni sopeutuu uuteen karjaan. Siitossonnin rakennetta ja toimivuutta tulisi arvioida vuosittain.

 

Muista, että siitossonnin vaikuttaa karjaasi seuraavat 15 vuotta. Tee siis perusteellisesti pohdittu, kannattava investointi.

 

Maiju Pesonen